Sve Bojanke!

Bojenje nije samo klasična i omiljena zabava dece, već je i jednostavna aktivnost koja pomaže deci da se kognitivno, psihološki i kreativno razvijaju. To podstiče njihovu maštu i daje deci i odraslima priliku da se izraze. Dajući svojoj deci bojanke za crtanje njihovih omiljenih crtanih filmova, životinja ili televizijskih likova, nudite im priliku da se uključe u kreativan način učenja. Mala deca vole bojenje i treba ih podsticati da istražuju svoje kreativne misli.

Pored bojanki je prisutna još jedna od veoma bitnih aktivnosti, a to je crtanje za decu. Ovde možete videti prednosti i uskoro i uputstva za crtanje.

Bojanke za decu imaju puno korisnih strana a ispod možete videti samo neke od njih.

Poboljšavaju rukopis

Deci su potrebna i snaga i spretnost ruku da bi pravilno držali olovku na papiru. Aktivnosti kao što je bojenje će pomoći da ih nauče da drže alat za pisanje na ispravan način. Pažnja ka detaljima koju deca steknu kroz ovu aktivnost pomoći će im u pisanju i štampanih slova i kurzivnog pisma. Počinjanje sa stranicama za bojenje u ranom uzrastu može pomoći da se razviju ove snage tako da pisanje dolazi lakše i prirodnije.

Poboljšavaju fokus i koordinaciju oko-ruka

Čin držanja bojica, odabir boja, bojenje različitih likova, pa čak i oštrenje bojica može pomoći u razvijanju snažne koordinacije oka i ruku kod dece predškolskog uzrasta. Bojanke zahtevaju od dece da boje unutar određenog područja što će im pomoći dok razvijaju koordinaciju ruku i očiju.

Strpljenje, opuštenost i samopouzdanje

Bojenje može pomoći deci da nauče veštinu strpljenja. Omogućava im da budu opušteni i veseli dok stvaraju umetničko delo. Kroz bojenje deca dobijaju prostor da obrade svoja osećanja, frustracije i emocije. Kada deca koriste boje, uče da budu opuštenija i da jasnije pokažu osećanja. Popunjavanje bojanke daje deci osećaj postignuća, što izgrađuje njihovo samopouzdanje. Redovno bojenje i dovršavanje projekata može kod dece podstaći osećaj postignuća i ponosa na sebe.

Fokus, granice, struktura i prostorna svest

Dokazano je da deca koja svoje vreme provode bojeći imaju bolju koncentraciju i veštine fokusiranja. Bojenje unutar granica biće od velike pomoći kada dođe do učenja pisanja, jer je pridržavanje granica važan deo razvoja maloletnika i adolescenata.

Svesnost i prepoznavanje boja

Deca prvi put upoznaju krug boja pomoću bojica, olovaka u boji i markera. Korišćenje različitih boja daje deci priliku da istraže različite kombinacije boja. Takođe ih uči o manje poznatim bojama. Učenje imena i nijansi boja osnovna je veština dece. Bojenje podstiče praksu i svest o primarnim bojama. Deca uče sekundarne boje dok mešaju primarne boje.

Poboljšava motoričke veštine

Fine motoričke veštine pomažu deci da pišu i rukuju malim predmetima. Radnje, pokreti i precizan hvat uključeni u bojenje mogu pomoći u razvoju mišića prstiju, šake i zgloba. Razvoj finih motoričkih sposobnosti može pomoći deci da veštije pišu, kao i da manipulišu malim predmetima. Zatim mogu nadograđivati ​​ove veštine kako bi postali bolji daktilografi i veštiji u sportskim, i drugim aktivnostima.

Stimuliše kreativnost

Bojenje daje deci priliku da izraze svoju kreativnu stranu. Omogućuje im da razmišljaju o različitim kombinacijama boja koje mogu koristiti za stvaranje vlastite jedinstvene slike. Nemojte se nervirati ako deca ne boje kako treba ili ako odluče bojati izvan linija. Naučite decu kako da popune prostor i boje u različitim smerovima. Bez obzira da li ostaju u linijama ili ne, bojenje podstiče kreativni duh i uvažavanje vizualnih razlika. Bojenje može podstaknuti maštu i inspirisati decu da razmišljaju i nauče da sami smišljaju nove ideje.

Samoizražavanje

Neka deca vole da se izražavaju rečima, dok se neka više vole služiti umetnošću. Ako dete crta sunce, srca i druge vesele predmete, prilično smo sigurni da izražava zadovoljstvo i sreću. Svaka osoba se izražava drugačije, a mnoga deca su vizualne prirode. Bojenje je dokazani terapeutski lek za neku decu, posebno ako to često rade. Oni izražavaju svoja osećanja, frustracije i druge emocije kroz ovu umetničku formu.

Razvoj jezika i učenje planiranja

Bojenje i razgovor o njihovom stvaranju daje deci priliku da nauče nove reči i rečenice. Deca koriste opisne reči da govore o svojim osećanjima kada vide različite stilove bojanki. Kada nauče kako odlučiti koje boje koristiti, mogu planirati svoje aktivnosti bojenja na koordinisaniji način. Naučiće odabrati boje koje će koristiti na svojim slikama i znaće ispravan redosled primene boja unutar slike.

Bojanke, knjige i stranice mogu biti sastavni deo pripreme dece za strukturiraniji rad na papiru koji je pred njima. Većina dece potpuno uživa u bojenju koje može podstaknuti fizički i psihički razvoj u nizu područja. Podstičući njihovu ljubav prema bojenju od malih nogu, doprinećete životnim pozitivnim prednostima. Iako se bojenje može shvatiti kao jednostavna aktivnost, ono pruža deci odličnu priliku da razviju veštine koje mogu koristiti do kraja života. Pored sticanja ključnih osnovnih veština, bojenje pruža moćan alat za podsticanje njihove mašte i pruža im odlično sredstvo da izraze svoje unutrašnje misli i osećanja.